UAB "Ogmandija"
  Kontaktai:
 Telefonas: +370 656 09214
  El. paštas: ogmandija@ogmandija.lt
  Dozavimo stotelių gamyba:

 Solenoidiniai dozavimo siurbliai
 Membraniniai dozavimo siurbliai
 Stumuokliniai dozavimo siurbliai
 Mobilūs dozavimo siurbliai
 Dozavimo sistemų priedai
 Dozavimo stotelių gamyba
 Dozavimo proceso valdymas
Dozavimo siurblys labai retai dirba vienas, be periferinės įrangos, tokios kaip pasiurbimo linijos, lygio davikliai, slėgio reguliatoriai, nuorintojai, apsauginiai vožtuvai.

Dozavimo siurblys dažniausiai veikia pagal kažkokią logiką reaguodamas į vykstantį procesą. Kintantį srautą, temperatūrą, pH, deguonies koncentraciją.

Mūsų tiekiamose chemikalų ruošimo ir dozavimo stotelėse integruojami visi sėkmingam veikimui reikalingi komponentai.

- Jūs gunate pilnai išbandytą ir darbui paruoštą sistemą, garantija suteikiama ne tik dozavimo siurbliui, bet ir visai periferinei bei valdymo įrangai.

- Nereikia gaišti laiko įsigyjant ir sumontuojant sėkmingam darbui reikalingus papildomus komponentus.

- Labai supaprastėja sistemos įvedimas į eksploataciją, dažniausiai užtenka prijungti elektros maitinimą prie valdymo skydo ir spaudimo vamzdį.

Ant chemikalų talpos sumontuota dozavimo sistema

Leidžia saugoti, maišyti, dozuoti chemikalus. Stotelė yra labai mobili, kartu pergabenamas ir norimas dozuoti chemikalas.

Sistemą gali sudaryti sekantys komponentai:

- Dozavimo siurblys ar siurbliai
- Pasiurbimo linijos
- Apsauginiai vožtuvai
- Slėgio reguliatoriai
- Elektrinė arba rankinė chemikalų maišyklė
- Chemikalų dozavimo talpa
- Chemikalų dozavimo talpos apsauginis futliaras

Ant chemikalų dozavimo talpos gali būti sumontuotas vienas arba keli dozavimo siurbliai kurių našumas iki 15 l/h

 

Ant padėklo sumontuota, ant grindų padedama dozavimo sistema

Leidžia sumontuoti bet kokį kiekį neriboto dydžio dozavimo siurblių. Pastatoma šalia chemikalų dozavimo talpos. Dozuojamas skystis link siurblio teka savitaka, pasiurbimo sistema tampa nereikalinga.

Sistemą gali sudaryti sekantys komponentai:

- Dozavimo siurbliai
- Apsauginiai vožtuvai
- Pulsacijų slopintuvai
- Sklendės
- Slėgio reguliatoriai
- Nuorintojai
- Valdymo skydas priimantis signalus iš matavimo prietaisų ir paverčiantis juos dozavimo siurblio valdymo signalais.

 

Ant plokštės sumontuota, prie sienos tvirtinama dozavimo sistema

Leidžia sumontuoti neribotą kiekį mažų ir vidutinių dozatorių.

Sistemą gali sudaryti sekantys komponentai:

- Dozavimo siurbliai
- Apsauginiai vožtuvai
- Pulsacijų slopintuvai
- Sklendės
- Slėgio reguliatoriai
- Nuorintojai
- Valdymo skydas priimantis signalus iš matavimo prietaisų ir paverčiantis juos dozavimo siurblio valdymo signalais.